Bộ tượng Tây Phương Tam Thánh vàng vẽ 1m2

7.200.000 VNĐ

Tôn tượng Tây Phương Tam Thánh tướng hảo quang minh, giúp chúng sinh phát phởi tín, hạnh, nguyện, đồng niệm Phật vãng sanh Tịnh Độ

Gọi ngay 0987203556