Bộ tượng Tây Phương Tam Thánh vàng vẽ 1m2

(1 đánh giá của khách hàng)

8.200.000 VND

Tôn tượng Tây Phương Tam Thánh tướng hảo quang minh, giúp chúng sinh phát phởi tín, hạnh, nguyện, đồng niệm Phật vãng sanh Tịnh Độ

Tây Phương Tam Thánh vàng vẽ 1m2
Bộ tượng Tây Phương Tam Thánh vàng vẽ 1m2