Tượng Địa Tạng đứng cao 1m2

(1 đánh giá của khách hàng)

5.500.000 VND

Tôn Tượng Bồ Tát Địa Tạng, tay trái cầm tích trượng, tay phải cầm ngọc minh châu đang đi cứu độ chúng sinh trong 6 cõi luân hồi

tượng địa tạng đứng
Tượng Địa Tạng đứng cao 1m2