Tượng Địa Tạng Bồ Tát đứng cao 90 cm

(1 đánh giá của khách hàng)

4.000.000 VND

Tôn Tượng Địa Tạng Bồ Tát đứng, tay trái cầm tích trượng, tay phải cầm ngọc minh châu đang đi cứu độ chúng sinh trong 6 cõi luân hồi

tượng địa tạng bồ tát đứng
Tượng Địa Tạng Bồ Tát đứng cao 90 cm