Tượng Tây Phương Tam Thánh sen hồng cao 70cm

3.900.000 VNĐ 2.900.000 VNĐ

Tượng Tây Phương Tam Thánh Sen Hồng

Đây là bộ tượng được đại đa số Phật tử thỉnh về thờ tại tư gia, với ý nghĩa đầy đủ từ hình ảnh ba vị Phật Tây Phương là: Phật A Di Đà, Quan Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát

 

Gọi ngay 0987203556