Tượng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 1m8

Original price was: 20.000.000 VND.Current price is: 19.000.000 VND.

Vào trong các chùa Phật giáo Bắc Tông, ở ngay giữa chánh điện nhà chùa thường thờ một tượng Phật Thích Ca, hoặc thờ ba tượng ngồi ngang. Đó là Đức Thích Ca ngự giữa, bên phải là Phật A Di Đà và bên trái là Phật Di Lặc (Phật tương lai). Lối thờ này tượng trưng cho Tam thế Phật. Phật Thích Ca là Phật hiện tại, Phật Di Đà là Phật quá khứ, Phật Di Lặc là Phật tương lai. Ở bất cứ lối thờ nào, Đức Thích Ca đều ngự ở giữa, nên cũng gọi Ngài là Đức Trung Tôn. Tượng Phật Thích Ca không giống người Ấn Độ, mà tùy ở nước nào tạo tượng Ngài giống người nước ấy. Ngài ngự trên đài sen, hai tay để ấn tam muội, đôi mắt khép lại ba phần tư.

Tượng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 1m8