Tượng Phật Di Lặc cao 50 cm

1.400.000 VNĐ

Tượng Đức Phật Di Lặc với nét tướng hoan hỉ:
“Bụng lớn bao dung, dung những điều thiên hạ khó dung
Miệng cười hỉ xả, xả những gì thiên hạ khó xả”

Gọi ngay 0987203556