Tượng Phật Di Lặc cao 50 cm

(1 đánh giá của khách hàng)

1.400.000 VND

Tượng Đức Phật Di Lặc với nét tướng hoan hỉ:
“Bụng lớn bao dung, dung những điều thiên hạ khó dung
Miệng cười hỉ xả, xả những gì thiên hạ khó xả”

thỉnh tượng phật di lặc
Tượng Phật Di Lặc cao 50 cm