Bộ tượng Tây Phương Tam Thánh nhiều màu 1m5

14.300.000 VND

Tôn tượng Tây Phương Tam Thánh tướng hảo quang minh, giúp chúng sinh phát phởi tín, hạnh, nguyện, đồng niệm Phật vãng sanh Tịnh Độ.

Giá thỉnh tượng vàng vẽ: 14 triệu 300k

Giá thỉnh tượng nhiều màu: 16 triệu.

Giá thỉnh tượng vàng vẽ có hào quang + đèn: 18 triệu.

Giá thỉnh tượng nhiều màu có hào quang + đèn: 19 triệu 700k

Tây Phương Tam Thánh màu 1m5
Bộ tượng Tây Phương Tam Thánh nhiều màu 1m5

14.300.000 VND