Bộ Tượng Phật Dược Sư 7 thế tay 65cm

10.500.000 VND

Bộ Tượng Phật Dược Sư 7 thế tay 65cm

Thực hành theo Phật Dược Sư là một phương pháp chữa bệnh cho chính chúng ta và cho những người khác. Và cũng là để vượt qua được tâm bệnh là chấp trước, hận thù và vô minh. Nếu chúng ta dựa vào Đức Phật Dược Sư bằng niềm tin thuần túy thì chắc chắn chúng ta sẽ nhận được sự ban phước với những thành quả này.

 

Tượng Phật Dược Sư 65cm 7 thế tay
Bộ Tượng Phật Dược Sư 7 thế tay 65cm