Tháp Xá Lợi Pha Lê Khắc Chú Bảo Kiếp Ấn Đà La Ni 5 màu 24 cm

(1 đánh giá của khách hàng)

2.500.000 VND 2.300.000 VND

Được làm từ pha lê, Tháp đựng xá lợi được khắc thần chú Nhất Thiết Như Lai Tâm Bí Mật Toàn Thân Xá Lợi Bảo Khiếp Ấn với những lợi ích lớn không thể nghĩ bàn. Tháp có 1 hốc lớn bên trong đựng xá lợi, tháp có 5 màu.

Chiều cao: 24cm

Chiều ngang: 10cm

Bảo tháp xá lợi: 2 triệu 300k
Đế led pha lê: 600k

Tháp 5 màu
Tháp Xá Lợi Pha Lê Khắc Chú Bảo Kiếp Ấn Đà La Ni 5 màu 24 cm

2.500.000 VND 2.300.000 VND

Gọi ngay 0987203556