Tháp Xá Lợi Khắc Chú Bảo Kiếp Ấn Đà La Ni 20cm

Original price was: 1.500.000 VND.Current price is: 1.400.000 VND.

Tháp Xá Lợi Pha Lê Khắc Chú Bảo Kiếp Ấn Đà La Ni

Được làm từ pha lê, Tháp đựng xá lợi được khắc thần chú Nhất Thiết Như Lai Tâm Bí Mật Toàn Thân Xá Lợi Bảo Khiếp Ấn với những lợi ích lớn không thể nghĩ bàn. Tháp có 1 hốc lớn bên trong đựng xá lợi. 

Chiều cao: 20cm

Chiều ngang: 8cm

Bảo tháp xá lợi: 1 triệu 400k

Chiều cao: 20cm

Chiều ngang: 8cm

Đế led 5 màu nhỏ: 350k

Đế led 5 màu lớn: 600k

 

Tháp khắc chú Kiếp Ấn Đà La NI
Tháp Xá Lợi Khắc Chú Bảo Kiếp Ấn Đà La Ni 20cm