Tháp Xá Lợi Khắc Chú Bảo Kiếp Ấn Đà La Ni 20cm

1.400.000 VNĐ

Tháp Xá Lợi Pha Lê Khắc Chú Bảo Kiếp Ấn Đà La Ni

Được làm từ pha lê, Tháp đựng xá lợi được khắc thần chú Nhất Thiết Như Lai Tâm Bí Mật Toàn Thân Xá Lợi Bảo Khiếp Ấn với những lợi ích lớn không thể nghĩ bàn. Tháp có 1 hốc lớn bên trong đựng xá lợi. 

Bảo tháp xá lợi: 1 triệu 400k
Đế led 5 màu: 600k

 

Thap xá lợi 20cm
Tháp Xá Lợi Khắc Chú Bảo Kiếp Ấn Đà La Ni 20cm

1.400.000 VNĐ

Gọi ngay 0987203556