Bát cúng dường bằng pha lê in hình Bát Bảo Cát Tường

120.000 VND

Bát cúng dường bằng pha lê in hình Bát Bảo Cát Tường

Bát được làm bằng pha lê, in hình bát bảo cát tường dùng để cúng dường chư Phật các vật như Nước, dầu thơm, đá quý, lương dược v.v…

Bát cúng dường bằng pha lê in hình Bát Bảo Cát Tường