Hiển thị tất cả 4 kết quả

4.000.000 VND
-6%

Tôn tượng Phật, Bồ Tát

Tượng Địa Tạng Bồ Tát ngồi 45cm

3.000.000 VND
-8%

Tôn tượng Phật, Bồ Tát

Tượng Địa Tạng đứng cao 1m2

5.500.000 VND
-29%
2.500.000 VND