Hiển thị tất cả 8 kết quả

Đôi mắt đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đăm chiêu nhìn xuống là biểu thị quán sát nội tâm. Giáo lý Phật dạy là giáo lý nội quan, luôn luôn phản chiếu nội tâm để tự giác tự ngộ. Vì thế, Phật giáo chủ trương con người làm chủ mọi quả báo an lạc hay đau khổ của mình. Sự cầu cạnh, sự van xin nơi tha nhân hay thần linh, nếu có chỉ là phần phụ thuộc không đáng kể. Cho nên, ta phải quán sát lại ta, để luyện lọc tâm tánh và sửa đổi hành động của mình. Ách yếu của sự tu hành là phản quán tự tâm.

Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni

Tượng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 1m2

7.000.000 VND

Tôn tượng Phật, Bồ Tát

Tượng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 1m5

10.800.000 VND
-5%

Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni

Tượng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 1m8

Original price was: 20.000.000 VND.Current price is: 19.000.000 VND.
10.000.000 VND

Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni

Tượng Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni cao 50cm

2.000.000 VND
2.500.000 VND
-9%

Tôn tượng Phật, Bồ Tát

Tượng Phật Thích Ca Ngồi Thiền Cao 65cm

Original price was: 3.500.000 VND.Current price is: 3.200.000 VND.

Tôn tượng Phật, Bồ Tát

Tượng Phật Thích Ca Niêm Hoa cao 50 cm

2.000.000 VND