Tượng Phật Thích Ca Niêm Hoa cao 50 cm

2.000.000 VND

 Đức Phật đưa cành hoa lên (niêm hoa) và ngài Ca Diếp hiểu ý mỉm cười (vi tiếu). Đó là pháp môn lấy tâm truyền tâm. Ngài Ca Diếp đã nhận tâm ấn của Đức Phật.

Tượng Phật Thích Ca Niêm Hoa cao 50 cm
Tượng Phật Thích Ca Niêm Hoa cao 50 cm