Tây Phương Tam Thánh (ngồi) 50 cm

3.500.000 VND

Tây Phương Tam Thánh gồm ba vị Phật đại diện cho những đức hạnh tốt đẹp mà chúng ta luôn hướng tới.Tây phương Tam Thánh, với ngài Bồ Tát Quán Thế Âm ở bên trái. Bên phải là ngài Bồ Tát Đại Thế Chí tay cầm hoa sen. Và ở chính giữa chính là đức Phật A Di Đà.

Giá thỉnh bộ tượng Tây Phương Tam Thánh(ngồi) 50 cm có hào quang + đèn led: 4 triệu 500k

 

 

Tây Phương Tam Thánh (ngồi) 50 cm