Showing all 6 results

Tôn tượng Phật, Bồ Tát

Tôn Tượng Quan Thế Âm Bồ Tát 22 cm

1.000.000 VNĐ

Tôn tượng Phật, Bồ Tát

Tượng Bồ Tát Quan Âm cao 45 cm

2.000.000 VNĐ
3.300.000 VNĐ
3.900.000 VNĐ
Hết hàng

Tôn tượng Phật, Bồ Tát

Tượng Quan Âm Bồ Tát mạ vàng cát

1.400.000 VNĐ
2.700.000 VNĐ

Gọi ngay 0987203556