Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát Cưỡi Đề Thính Thần Thú 1m1

Original price was: 14.000.000 VND.Current price is: 13.500.000 VND.

Địa Tạng Vương Bồ Tát, theo như tiếng Phạn là Ksitigarbha. Nghĩa của danh hiệu này là an nhẫn, bất động như đại địa, tư duy sâu xa, kín đáo như kho tàng bí mật.

Chất liệu: Composite

Chiều cao : 1m1

Tượng Địa Tạng ngồi 1m1 cưỡi đề thính
Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát Cưỡi Đề Thính Thần Thú 1m1