Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát Cưỡi Đề Thính Thần Thú 1m1

8.200.000 VND

Địa Tạng vương bồ tát, theo như tiếng Phạn là Ksitigarbha. Nghĩa của danh hiệu này là an nhẫn, bất động như đại địa, tư duy sâu xa, kín đáo như kho tàng bí mật.

Chất liệu: Composite

Chiều cao : 1m1

Giá thỉnh: 8 triệu 200k

Tượng Địa Tạng ngồi 1m1 cưỡi đề thính
Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát Cưỡi Đề Thính Thần Thú 1m1

8.200.000 VND