Tháp Xá Lợi Pha Lê Khắc Chú Bảo Kiếp Ấn Đà La Ni 18 cm

(1 đánh giá của khách hàng)

800.000 VND

Tháp Xá Lợi Pha Lê Khắc Chú Bảo Kiếp Ấn Đà La Ni 18 cm

Được làm từ pha lê, Tháp đựng xá lợi được khắc thần chú Nhất Thiết Như Lai Tâm Bí Mật Toàn Thân Xá Lợi Bảo Khiếp Ấn với những lợi ích lớn không thể nghĩ bàn. Tháp có 1 hốc lớn bên trong đựng xá lợi. Bên dưới là đế pha lê với đèn led 5 màu.

Bảo tháp xá lợi: 800k
Đế led pha lê: 350k

Tháp xá lợi pha lê khắc ấn
Tháp Xá Lợi Pha Lê Khắc Chú Bảo Kiếp Ấn Đà La Ni 18 cm