Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni Niêm Hoa Cao 70 cm

2.500.000 VND

Niêm hoa vi tiếu là một giai thoại thiền, được trích ra trong cuốn “Đại Phạm Thiên Vương vấn Phật Quyết Nghi Kinh”, ghi lại sự kiện Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đưa cành hoa lên khai thị, tôn giả Ca Diếp phá nhan mỉm cười.

 

 

Tượng Phật Bổn Sư Niêm Hoa 70cm
Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni Niêm Hoa Cao 70 cm