Đế nến hoa sen pha lê trong

140.000 VND

Đế nến hoa sen pha lê trong

Được làm từ pha lê trong, đế nến hoa sen giúp trang nghiêm ban thờ Phật, cúng dường ánh sáng lên chư Phật.

Đế nến hoa sen pha lê trong