Vì Sao Nên Thờ Tháp Xá Lợi?

Shop Hoa Vô Ưu kính chào quý Phật tử. Chắc hẳn khi đọc tiêu đề bài viết này, quý vị cũng đang có sự quan tâm và tìm hiểu về Tháp Xá Lợi, cũng như nguyên do vì sao lại nên thờ Tháp Xá Lợi. Xin mời quý vị cùng đón đọc nhé.

tháp xá lợi pha lê

1. Xá Lợi Phật là gì?

Xá lợi Phật, được xem là một thứ trân quý nhất trên đời đối với những người tu đạo, với những Phật tử, đạo hữu hiểu sâu về đạo. Như chúng ta đã biết thì để có được xá lợi sau khi viên tịnh, hẳn là lúc bình sinh người đó, vị đó đã tu tập đắc đạo, hấp thu được những tinh hoa của đất trời, vạn vật, dựa vào sự đức độ, tấm lòng từ bi, xây nên công đức vô biên, từ đó dần luyện thành những hạt, những khối xá lợi trân quý mà không ngọn lửa nào có thể thiêu cháy, không sức nóng nào có thể biến nó thành tro tàn cát bụi.

Việc có duyên thu thập được một phần, một hạt xá lợi Phật để mang về thờ cúng hẳn là ai cũng hằng mong ước. Bởi lẽ Kinh Kim Quang Minh ghi, “Xá lợi là vật được huân tu bởi giới, định, tuệ rất khó có được, là phước điền tối thượng”. Phước đức thì khó bàn cụ thể, nhưng rõ ràng những ai tin Phật, tin sự xuất hiện của Ngài trên thế gian mà chiêm bái, đãnh lễ xá lợi Ngài thì tự thấy tâm mình an ổn, nhận được sự cảm ứng thiêng liêng. Tâm an ổn, trong sáng thì mọi việc hanh thông, đạo nghiệp thuận lợi. Đó là phước đức vô lượng vậy.

Tháp Xá Lợi Pha Lê Khắc Chú Bảo Kiếp Ấn Đà La Ni 18 cm
Tháp Xá Lợi Pha Lê Khắc Chú Bảo Kiếp Ấn Đà La Ni 18 cm

2. Thờ Tháp Xá Lợi mang lại tác dụng gì?

Nếu có duyên thỉnh được xá lợi Phật, cần đặt ở nơi trang nghiêm, và đặt vào tháp đựng xá lợi để tiện cho việc bảo quản cũng như cúng dường. Tháp đựng xá lợi thường được làm bằng chất liệu pha lê, trong suốt có thể nhìn vào trong. Hầu hết các tháp sẽ được khắc ấn chú lên trên để tăng phần hiệu nghiệm khi thờ phụng.

Tháp xá lợi bản thân nó cũng đã là một pháp bảo quý giá, và cũng mang nhiều ý nghĩa, lợi ích, bởi vậy, nếu chưa đủ duyên với xá lợi Phật, ta cũng có thể thờ tháp xá lợi không cũng sẽ mang tới nhiều tác dụng và ý nghĩa.

thờ tháp xá lợi pha lê

Công đức của người thờ tháp xá lợi khắc chú Bảo Khiếp Ấn Đà Ra Ni là không thể tính đếm, thờ tháp này cũng như thờ xá lợi mười phương Chư Phật. Trong Kinh Nhứt Thiết Như Lai Toàn Thân Xá Lợi Bảo Khiếp Ấn Đà La Ni, Đức Phật thuyết rằng:

“Này Kim Cang Thủ! Đây không phải là đống đất bình thường đâu, vì Nhứt Thiết Như Lai Tâm BẢO KIẾP ẤN ĐÀ-RA-NI nay ở trong ấy. Đồn đất này có tích chứa mật ấn pháp yếu ĐẠI TOÀN THÂN XÁ LỢI CỦA NHƯ LAI trong Bảo Tháp này. Tất cả Như Lai vô lượng cu chi, Tâm Đà-Ra-Ni Mật Ấn Pháp Yếu cũng ở tại trong ấy. Vì vậy Tháp này biến thành XÁ LỢI BẢO THÁP.

Đời sau, nếu có người biên chép kinh này để trong Bảo Tháp. Tháp đó tức là KIM CANG TẠNG suất đổ ba của hết thảy Như Lai, cũng là BÍ MẬT TÂM ĐÀ-RA-NI, là PHẬT ĐẢNH, là PHẬT NHÃN. Suất đổ ba của hết thảy Như Lai, tức là chín mươi chín trăm ngàn vạn cu-chi Như Lai Đại Thần Lực gia hộ.

Nếu trong Phật Tượng, trong Tháp nhiều tầng mà an trí kinh này, tức như tượng tháp kia do bảy báu mà thành, linh nghiệm ứng tâm, không nguyện gì mà không viên mãn.

Nếu có chúng sanh nào tạo Tháp, bất luận lớn nhỏ và để BẢO KIẾP ẤN ĐÀ-RA-NI bên trong, Tháp đó sẽ tự thành THÁP BẢY BÁU. Vì oai lực của Thần Chú nên Tháp vọt cao đến cung trời SẮC CỨU CÁNH. Hết thảy tất cả các Thiên Giới mà Tháp vượt qua, Chư Thiên ngày đêm chiêm ngưỡng, lễ bái, thủ hộ cúng dường.

Bạch Đức Thế Tôn,vì sao Tháp này thù thắng như thế?

Đây tất cả là vì oai Thần Lực của BẢO KIẾP ẤN ĐÀ-RA-NI. Hãy lắng nghe, ghi nhớ và chớ quên lãng!

Hiện tại cùng vị lai tất cả Như Lai, PHÁP, BÁU, HÓA tam thân ấy, cùng TOÀN THÂN XÁ LỢI CHƯ PHẬT quá khứ hết thảy đều ở tại BẢO KIẾP ẤN ĐÀ-RA-NI.

Đời sau, vào thời mạt pháp sau này nếu trong bốn chúng đệ tử có thiện Nam tín Nữ nào vì đạo vô thượng mà tận lực tu tạo bảo tháp, an trí Thần Chú. Thời công đức tạo được nói không thể cùng tận.

Nếu có người cầu phước đến chỗ Tháp kia, đem một cành hoa thơm, một nén hương quí, lễ bái cúng dường, nhiễu quanh hành đạo. Do công đức ấy quan quyền vinh hiển, không cầu mà tự đến, sống lâu, giàu có không mong mà tự tăng, oan gia trộm cướp không đánh mà tự chạy, oán niệm trù rủa không ếm mà tự trở về gốc, dịch bệnh tà khí không lánh mà tự tránh, chồng hiền vợ thảo không cầu mà tự được, hiền nam mỹ nữ không cầu mà tự sanh, tất cả sở nguyện tuỳ ý mãn túc.”

Thật thù thắng và đầy đủ phước duyên nếu quý vị thỉnh được tháp xá lợi khắc chú Bảo Khiếp Ấn Đà La Ni. Nếu như có xá lợi bỏ vào trong thì càng quý còn không chỉ thờ tháp xá lợi không cũng đầy đủ công đức vì như trong Kinh nói: nơi thờ thần chú này cũng như thờ xá lợi của 10 phương chư Phật.

Hy vọng rằng quý đạo hữu sẽ sớm thuận duyên để có thể thờ tháp xá lợi gia tăng đạo hạnh, tăng trưởng công đức trên con đường giác ngộ.

_((()))_  _((()))_  _((()))_

Với mong muốn mang các pháp bảo, pháp khí Phật giáo tốt nhất, chất lượng nhất với giá thành hợp lý nhất đến tay nhiều quý vị nhất có thể, Shop Hoa Vô Ưu cũng có duyên tìm được một số mẫu Tháp Xá Lợi sau, mời quý vị có thể tham khảo để chọn thỉnh cho mình được một Tháp Xá Lợi phù hợp, giúp gia trì thêm cho gia đình cũng như tăng thêm phước báu giúp đời.

-12%
Original price was: 2.500.000 VND.Current price is: 2.200.000 VND.

Tháp xá lợi pha lê cúng dường

Tháp xá lợi pha lê khắc hình Phật

1.500.000 VND
800.000 VND
-9%
Original price was: 1.650.000 VND.Current price is: 1.500.000 VND.

Trả lời