THIỀN – TT Thích Chân Quang – Phần 1

Mục tiêu tối thượng của thiền định trong đạo Phật là đạt đến Vô Ngã, [...]

THIỀN – TT Thích Chân Quang – Phần 2

Mục tiêu tối thượng của thiền định trong đạo Phật là đạt đến Vô Ngã, [...]

HƯỚNG DẪN THIỀN – TT THÍCH CHÂN QUANG

THIỀN KẾT HỢP VỚI NIỆM PHẬT A. ĐIỀU THÂN ĐÚNG TƯ THẾ 1. Tư Thế: [...]

NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG THIỀN – TT THÍCH CHÂN QUANG – Phần 1

Với đề tài “NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG THIỀN”, Thượng tọa sẽ giúp chúng ta trên đường [...]