Tượng Tây Phương Tam Thánh và ý nghĩa

1. Tượng Tây Phương Tam Thánh – bao gồm những ai? Người Phật tử chúng [...]

1 Comment

Tây Phương Tam Thánh (ngồi) 50 cm

Tây Phương Tam Thánh (ngồi) 50 cm. Tây Phương Tam Thánh với giáo chủ là Đức [...]