8 Điều “Khẩu Nghiệp” Tuyệt Đối Không Được Nói, Dù Là Người Nhà Hay Thân Đến Mấy

Trong nhà Phật thì Khẩu Nghiệp (xấu) là một trong những nghiệp nặng nhất, vì [...]

Nghiệp phi nghiệp, chân phi chân, Phật phi Phật

Trong kinh thường dạy: Do nghiệp dẫn mà chúng sinh luân hồi trong lục đạo. Vậy [...]

Khẩu Nghiệp Ở Việt Nam Đang Rất Nặng!

Mặt trái của mạng xã hội ở Việt Nam đang phá hỏng tâm tính lành [...]

NĂM MỚI ĐẾN RỒI, HÃY DỪNG BUÔNG LỜI KHẨU NGHIỆP ĐỂ VẬN MỆNH CÓ THỂ THAY ĐỔI

Khẩu nghiệp là nghiệp nặng nhất của đời người, người ta dễ mắc và rất [...]

Người Ác Khẩu Tự Hại Mình, Lời Nói Gió Bay Nhưng Nghiệp Không Bay

Ác khẩu, ác ngữ là những lời nói thâm độc, thô bạo, mắng nhiếc, chửi [...]