Tại Sao Cần Phải Tu?

Dù tu vì bất kỳ lý do gì, nhưng điểm chung nhất là tu để [...]

Quy Y Cho…Rừng

Ở vùng nhiệt đới, rừng là tấm chăn mát che chắn sức nóng của ngày. [...]

Hy Vọng Trông Chờ Đôi Khi Là Một Trở Ngại

Có niềm tin, có hy vọng là một điều quan trọng. Bởi vì nhờ có niềm [...]

THIỀN – TT Thích Chân Quang – Phần 1

Mục tiêu tối thượng của thiền định trong đạo Phật là đạt đến Vô Ngã, [...]

THIỀN – TT Thích Chân Quang – Phần 2

Mục tiêu tối thượng của thiền định trong đạo Phật là đạt đến Vô Ngã, [...]

Vai Trò Của Người Phụ Nữ Trong Phật Giáo

Thái độ xã hội đối với phụ nữ đã được đánh dấu bằng sự kỳ thị hậu thuẫn bởi thành kiến và ảnh hưởng tôn [...]

Mỗi Ngày Bạn Nên Cố Gắng Làm Sạch Cỏ Dại Trong Tâm Mình

Chúng ta phải biết thu thúc lục căn (sáu giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi, [...]