LỜI CẢNH BÁO CỦA VỊ THIỀN SƯ TRƯỚC KHI LÂM CHUNG ( RẤT Ý NGHĨA)

"CẢ MỘT ĐỜI CỦA TÔI ĐẮM CHÌM TRONG HƯ DANH. TUY BỀ NGOÀI RẤT CÓ [...]

Chắp Tay Trong Cõi Vô Thường

Mình sống trong hiện tại, sống trong từng phút giây, sống an lạc, sống chia [...]

Nhìn Cảm Xúc Với Con Mắt Vô Thường

Khi có người nào nói gì làm cho bạn giận dữ và bạn mong cho [...]

THIỀN – TT Thích Chân Quang – Phần 3

KẾT HỢP HƠI THỞ VỚI CÁC PHÉP QUÁN KHÁC. Sau khi đã thuần thục quán [...]

NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG THIỀN – TT THÍCH CHÂN QUANG – Phần 3 (Hết)

Với đề tài “NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG THIỀN”, Thượng tọa sẽ giúp chúng ta trên đường [...]

LÀM SAO ĐỂ ĐƯỢC AN NHIÊN?

Trên thế gian này có cái gì giữ được đâu? Thường người ta cứ giữ [...]

NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG THIỀN – TT THÍCH CHÂN QUANG – Phần 2

Với đề tài “NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG THIỀN”, Thượng tọa sẽ giúp chúng ta trên đường [...]

10 năm “nói không với thuốc” nhờ cách ăn, ngủ, thở, tập kỳ lạ của TS Nguyễn Mạnh Hùng – Phần 2

Những trải nghiệm thực của TS Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch kiêm TGĐ Thái Hà [...]

10 năm “nói không với thuốc” nhờ cách ăn, ngủ, thở, tập kỳ lạ của TS Nguyễn Mạnh Hùng – Phần 1

Những trải nghiệm thực của TS Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch kiêm TGĐ Thái Hà [...]