Tây Phương Tam Thánh (ngồi) 50 cm

1. Tây Phương Tam Thánh gồm những ai?

   Tây Phương Tam Thánh gồm ba vị Phật đại diện cho những đức hạnh tốt đẹp mà chúng ta luôn hướng tới. Tây phương Tam Thánh, với ngài Bồ Tát Quán Thế Âm ở bên trái, tay cầm nhành dương liễu và bình nước thủy tịch đại diện cho đức hạnh kham nhẫn và từ bi độ lượng. Bên phải là ngài Bồ Tát Đại Thế Chí tay cầm hoa sen, đại diện cho đức tinh tấn và ánh sáng trí tuệ. Và ở chính giữa chính là đức Phật A Di Đà, Ngài đứng trên hoa sen, mắt ngài nhìn xuống, tay trái bắt ấn cam lộ và đưa lên ngang vai, tay mặt duỗi xuống như sẵn sàng chờ đợi cứu vớt chúng sinh đang đắm chìm trong bể khổ.

2. Thờ Tượng Tây Phương Tam Thánh thế nào?

  Tây Phương Tam Thánh gồm ba vị Phật đại diện cho những đức hạnh tốt đẹp mà chúng ta luôn hướng tới.
Tây Phương Tam Thánh gồm ba vị Phật đại diện cho những đức hạnh tốt đẹp mà chúng ta luôn hướng tới.

Tây Phương Tam Thánh với giáo chủ là Đức Phật A Di Đà là vị Phật đã kiến lập nên cõi Tây Phương để tiếp dẫn chúng sanh, bên trái là Ngài Quán Thế Âm tượng trưng cho sự Từ Bi bên phải là Ngài Đại Thế Chí tượng trưng cho Trí Tuệ. Chúng ta muốn về Tây Phương Cực Lạc của Phật A Di Đà thì phải có đẩy đủ Trí Tuệ và lòng Từ Bi.

Trong kinh Đức Phật nói mười phương chư Phật đều tán thán và khuyên tất cả Đại chúng, các Bồ Tát đều phát nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, cho nên Thế giới Tây Phương Cực Lạc thù thắng không thể nghĩ bàn.

Chúng ta thờ tượng Tây Phương Tam Thánh là mỗi ngày đều mong muốn thực hành theo tâm Từ Bi của Ngài Quán Thế Âm, học tập Trí Tuệ và Ý Chí của Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát, thực tiễn 48 lời Nguyện của Đức Phật A Di Đà trong cuộc sống hàng ngày, tịnh hoá thân tâm, để tương ưng với thế giới Tây Phương Cực Lạc. Vì vậy, hiểu rõ ý nghĩa của tượng Tây Phương Tam Thánh, khi chiêm bái, lễ lạy, niệm Phật, chúng ta mới phát sinh công đức thù thắng.

3. Nên thỉnh tượng Tây Phương Tam Thánh (ngồi) 50 cm ở đâu?

Tây Phương Tam Thánh (ngồi) 50 cm
Tây Phương Tam Thánh (ngồi) 50 cm

Quý vị có lòng thành tâm thờ Phật có thể thỉnh tượng Tây Phương Tam Thánh (ngồi) 50 cm về tại nhà. Nhờ quý Thầy, Tăng ni nguyện chú cầu xin các chư Phật chấp thuận; nguyện ước phát nguyện làm điều thiện, tu nhân theo sự chỉ lối của các ngài.

Shop Phật giáo Hoa Vô Ưu cũng vì phát nguyện, Hoằng Pháp Lợi Sanh, mong muốn được gieo duyên, mang tới cho quý Phật tử những tôn tượng Đức Phật được làm từ tâm huyết và lòng kính trọng của những người thợ lành nghề vì vậy quý vị có thể thỉnh Tây Phương Tam Thánh (ngồi) 50 cm tại:

Địa chỉ: Shop Phật Giáo Hoa Vô Ưu: số 23, ngõ 125 Bùi Xương Trạch – Thanh Xuân – Hà Nội.
SĐT: 0979742277
Zalo, Viber: 0979742277
Website: shophoavouu.com

Shop nhận ship ở Hà Nội, nhận chuyển tôn tượng đi các tỉnh xa ngoài Hà Nội, chuyển phát nhanh toàn quốc và nước ngoài, liên hệ 0979742277 hoặc  Zalo, Viber: 0979742277

 

Trả lời