TƯỢNG PHẬT DƯỢC SƯ ĐẸP SẮC SẢO CAO 65CM

18.200.000 VND

Màu xanh của Đức Phật Dược Sư và Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara tượng trưng cho sức mạnh của năng lực tự chữa lành mọi bệnh tật.

Thất Phật Dược Sư nói từ Kinh: “Dược Sư Như Lai Bản Nguyện Nhất Thiết Kinh”. Dược Sư Như Lai biệt danh là Kim Cương Phật, cúng dàng Đức Phật Dược Sư có thể tiêu trừ được hàng trăm bệnh, tiêu trừ nguyên nhân của căn bản phiền não.
 
Đức Phật Dược Sư là Tôn chủ của thế giới Tịnh Độ Lưu Ly ở phương Đông.

Giá thỉnh: 18 triệu 200k.

Chất liệu: Composite

TƯỢNG PHẬT DƯỢC SƯ ĐẸP SẮC SẢO CAO 65CM