NHỮNG HIỂU BIẾT SAI LẦM KHI TỊNH HÓA THÔNG QUA VIỆC ĐỌC THẦN CHÚ KIM CANG TÁT ĐỎA

Việc thực hành đọc thần chú Kim Cang tát đỏa hằng ngày giúp tịnh hóa nghiệp xấu từ vô thủy của hành giả và giúp tiến bộ trên con đường tu hành. Nhưng có một số người khi đọc thần chú này thấy cuộc đời mình đang vui vẻ, bắt đầu gặp những chuyện xấu như đau ốm, bệnh tật, công việc gặp nhiều khó khăn và những người xung quanh họ cũng gặp những chuyện xấu tương tự.

Họ cho rằng:
– Do đọc thần chú tịnh hoá mà bị gặp phải các chướng ngại, tại nạn hay chuyện xui xẻo.
– Do đọc thần chú mà những người xung quanh họ cũng gặp phải điều không may.
– Thậm chí có người không dám đọc thần chú vì sợ nghiệp xấu sẽ xảy ra.

Đây là những hiểu biết không đúng!

Vậy thực hành thế nào cho đúng? Dưới đây là bài viết giới thiệu về Thần chú Kim Cang Tát Đỏa, hướng dẫn cách thực hành đúng đắn và lưu ý về những hiểu biết sai lầm khi tịnh hóa thông qua việc tụng đọc thần chú vô cùng vi diệu này:

Thần chú Kim Cang Tát Đỏa:

Chúng ta từ vô thuỷ kiếp đã tạo biết bao tội nghiệp: lừa dối, tà dâm, trộm cắp, sát hại… Đó là lý do vì sao chúng ta luôn bị phiền não, đau khổ, tai nạn, bệnh tật, bức bách. Theo quy luật về nghiệp, bạn sẽ phải chịu tất cả những gì bạn đã từng gây ra, ví như lừa dối thì bị lừa dối, giết hại thì bị giết lại hoặc gặp khốn khổ về thể xác và tinh thần.

Đức Kim Cang Tát Đỏa là một vị Phật trong truyền thống phật giáo Đại Thừa, Mật Chú Thừa và Kim Cang Thừa. Với lòng từ bi thương xót chúng sinh vô hạn, từ khi còn là một vị Bồ Tát, Ngài phát lời thề nguyện cao quý rằng bất cứ ai đọc thần chú của Ngài (Thần chú 100 âm), Ngài sẽ gánh nghiệp xấu cho người đó:

“Trong tương lai, khi ta chứng đắc Phật quả Toàn hảo, nguyện cho những ai phạm phải ngũ trọng tội với quả báo nhãn tiền, hoặc bất kỳ ai bị bể giới nguyện Tam muội da, đều được tịnh hóa hoàn toàn mọi hành động tổn hại và sự hủy phạm giới nguyện nếu nghe được tên ta, niệm tưởng đến ta hay nhất tâm trì tụng Chân ngôn Trăm âm, chân ngôn tối thắng uy lực trong hết thảy mật chú! Chừng nào chưa thành tựu như vậy, ta nguyện còn trong luân hồi sinh tử! Nguyện ta sẽ thị hiện trước tất cả những ai lỡ hủy phạm và bể giới để tịnh hóa cho họ mọi bệnh tật, phiền não, chướng ngại!”

Bởi sức mạnh và uy lực đó, việc trì tụng thần chú 100 âm của Đức Kim Cang Tát Đoả giúp tịnh hoá (giảm bớt) hậu quả của nghiệp xấu lên hành giả, giúp tu hành tinh tấn, giảm bớt chướng ngại bên trong lẫn bên ngoài.

Khi thực hành trì chú 100 âm, có những hành giả thấy đầu óc tỉnh táo hơn, suy nghĩ thông suốt là do sự mê mờ đã được tịnh hoá; Có người gặp tại nạn nghiêm trọng nhưng lại thoát ra một cách diệu kì; Có người bao lâu nay trì trệ thì sức khoẻ ngày càng được cải thiện. Lại có người vận may tăng trưởng… Tất cả cho thấy rằng kho nghiệp xấu của hành giả đang dần được tịnh hoá bởi sức mạnh từ lời nguyện gánh nghiệp cao quý của Đức Kim Cương Tát Đoả.

Hướng dẫn đọc chú 100 âm

Người đọc có thể trì tụng thần chú thầm hoặc thành tiếng. Khi đọc chỉ cần toàn tâm chú ý vào âm thanh.

Om Benza sato samaya; manu palaya (Ôm Ben-za sa-tô sam-may-a; ma-nu pa-lay-a): Hỡi ngài Kim Cang tát đoả, hãy hộ trì giới nguyện của con

Benza sato tenopa (Ben-za sa-tô tê-nô-pa):
Xin hãy thường trụ trong con.

Tishtha dridho mebhawa (Ti-sa đ-ri-đô mê-ba-oa): Xin cho con đạt mọi nguyện ước

Su tokhayo mebhawa (su tô-kay-yô mê-ba-oa); Su pokhayo mebhawa (su pô-kay-yô mê-ba-oa):
Xin trưởng dưỡng thiện tâm trong con.

Anu rakto mebhawa (A-nu rác-tô mê-ba-oa):
Hãy mở lòng từ bi với con

Sarva siddhi mepra yatsa (Sa-va si-đi mê-pờ-ra y-a-sa):
Ban cho con mọi thành tựu.

Sarva karma sutsame (Sa-va ka-ma su-sa-mê): Xin cho con thấy tất cả nghiệp

Tsittam shriyam kuru hung (Xit-tam sờ-ri-am ku-ru hung): Hãy chuyển tâm con tốt lành. Hung: chủng tự tâm yếu của Kim cang tát đoả.

Ha ha ha ha ho: ha ha ha ha:
biểu tượng 4 vô lượng tâm-4 quán đảnh-4 hỷ lạc và 4 thân; Ho: biểu lộ hoan hỉ nơi sự thành tựu này.

Bhagawan sarva tathagata benza mame muntsa (Ba-ga-oan sa-va ta-tha-ga-ta ben-za ma-mê mun-sa):
Hỡi đức Thế tôn, xin đừng rời xa con

Benza bhawa maha samaya sattva, ah (Ben-za ba-oa ma-ha sam-may-a sa-tô, A):
Hỡi bậc đại thủ hộ giới nguyện, hãy cho con chứng đạt Kim cang tánh, hãy cho con được thể nhập với Ngài.

LƯU Ý VỀ NHỮNG HIỂU BIẾT SAI LẦM KHI THỰC HÀNH

Việc thực hành đọc thần chú Kim Cang tát đỏa hằng ngày giúp tịnh hóa nghiệp xấu từ vô thủy của hành giả và giúp tiến bộ trên con đường tu hành. Nhưng có một số người khi đọc thần chú này thấy cuộc đời mình đang vui vẻ, bắt đầu gặp những chuyện xấu như đau ốm, bệnh tật, công việc gặp nhiều khó khăn và những người xung quanh họ cũng gặp những chuyện xấu tương tự.


Họ cho rằng:
– Do đọc thần chú tịnh hoá mà bị gặp phải các chướng ngại, tại nạn hay chuyện xui xẻo.
– Do đọc thần chú mà những người xung quanh họ cũng gặp phải điều không may.
– Thậm chí có người không dám đọc thần chú vì sợ nghiệp xấu sẽ xảy ra.
Đây là những hiểu biết không đúng.

Nhân quả cứ thế vận hành cho dù bạn đọc hay không đọc. Tuy nhiên, việc đọc thần chú sẽ giúp giảm nhẹ mức độ kinh khủng khi nghiệp xấu nở ra. Chứ không phải khi bạn đọc thần chú thì nghiệp xấu mới bắt đầu kéo tới.

Còn những việc xấu mà những người xung quanh gặp phải là do nhân quả của người đấy chứ không hề do việc đọc thần chú của người đọc. Đọc thần chú chỉ giúp mọi người tốt hơn chứ không thể nào làm hại ai cả. Chư Phật cứu độ, yêu thương chúng sinh sao có thể hại chúng sinh.

Ngài Liên Hoa Sanh đã nói: “Khi gặp đau khổ trong lúc con đang cố gắng dấn thân vào thực hành tâm linh, con phải thấy là may mắn. Vì sự thực là ác nghiệp và che chướng của con đang được tịnh hóa”.
Thật vậy, nếu bạn gặp tai nạn gãy tay, bạn cho đó là 1 điều xui xẻo, nhưng bạn đâu biết rằng, bạn đã có thể mất mạng rồi. Hay thậm chí khi bạn bị quỵt một món nợ tiền bạc, bạn có biết rằng nếu không bị mất một món nợ tiền này thì bạn đã có thể còn bị ai đó vu oan giá hoạ, lừa tình nữa. Việc bạn gặp một tai nạn với độ nghiêm trọng là 1, thì có khả năng bạn gặp một vụ nghiêm trọng gấp 10 lần.  Nhưng gặp ở mức độ 1 hoặc 2 hoặc chỉ 3 chính là dấu hiệu của việc nghiệp xấu của bạn đã vơi đi rất nhiều.

Nhờ sự tịnh hóa này mà những mê mờ và che chướng được dẹp bỏ để cuộc sống hạnh phúc hơn và trí tuệ được tăng trưởng. Thật tốt lành!

Chúc cho các bạn thật nhiều bình an, sớm gặp được chánh pháp dẫn đến giác ngộ và giải thoát!

Trả lời