CƠ HỘI DUY NHẤT ĐỂ BẠN VÃNG SINH VÀO MỘT CÕI TỊNH ĐỘ TRONG THỜI MẠT PHÁP…

✨?CƠ HỘI DUY NHẤT ĐỂ BẠN VÃNG SINH VÀO MỘT CÕI TỊNH ĐỘ TRONG THỜI MẠT PHÁP?✨

?Thực hành tu trì nghi quỹ Đức Phật A Di Đà là pháp thực hành phổ biến trong các truyền thống Phật giáo Đại Thừa và Kim Cương Thừa. Trong Kinh A Di Đà, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giảng kỹ về Đức Phật A Di Đà và Tịnh độ của Ngài, mô tả chi tiết cảnh giới cõi Tịnh Độ Cực Lạc cũng như tinh túy phẩm chất bên trong của Tịnh Độ này.?

?Nhìn chung, có vô số Tịnh độ Phật, nhưng chúng sinh phàm tình sẽ không dễ gì vãng sinh vào các cõi Tịnh độ này. Việc vãng sinh vào phần lớn các Tịnh độ của chư Phật đòi hỏi người tu tập có các phẩm chất chứng ngộ nhất định, trì giữ giới thanh tịnh ở cấp độ bên ngoài, giới Bồ Tát thanh tịnh ở cấp độ bên trong, và giới Kim cương thừa thanh tịnh ở cấp độ bí mật. Mặc dù trong thời mạt pháp hiện giờ vẫn có những hành giả thành tựu viên mãn các giai đoạn và cấp độ tu tập này, nhưng phần lớn những người thường chúng ta, vì không đủ ý chí tinh tiến, thanh tịnh, trí tuệ hay công đức, không đủ quan kiến tính không và thiền định, nên bị mắc kẹt trong luân hồi mà không thể cầu đến các cảnh giới Tịnh độ siêu việt như vậy.?

?Trong Kinh kể rằng khi còn đang thực hành các công hạnh Bồ tát trước khi đạt toàn giác, Đức Phật A Di Đà đã có động cơ thanh tịnh khi phát Đại nguyện là khi Ngài đạt Phật quả, bất cứ ai nghe thấy hồng danh của Ngài, thấy ảnh hoặc tượng Phật Di Đà, hay nhớ đến Ngài, đều sẽ được vãng sinh về cõi Tịnh độ của Ngài sau khi chết. Tại đây, chúng sinh sẽ có mọi thuận duyên để tiếp tục tu tập cho đến khi chứng đạt Toàn giác. Như vậy, so với việc vãng sinh vào các Tịnh Độ kể trên thì việc vãng sinh vào Tịnh độ của Đức A Di Đà sẽ dễ dàng hơn nhiều.?

?Lời phát nguyện của Ngài đã thành sự thực và phát huy tác dụng trong thời mạt pháp hiện nay. Cơ hội #duy_nhất để chúng ta vãng sinh vào một cõi Tịnh độ là thụ nhận và thực hành quán đỉnh và giáo pháp của Đức A Di Đà. Thực hành này sẽ đảm bảo chúng ta có thể chứng đắc địa thứ 10 của Bồ Tát. Khi vãng sinh vào cõi Tịnh độ Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, chúng ta có thể đạt giác ngộ mà không gặp chướng ngại.?

☀️Chủng tử tự: SHRI
☀️Tâm chân ngôn: OM AH MI DEWA SHRI
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: https://thienphatgiao.com/kien-thuc-phat-phap/

25 thoughts on “CƠ HỘI DUY NHẤT ĐỂ BẠN VÃNG SINH VÀO MỘT CÕI TỊNH ĐỘ TRONG THỜI MẠT PHÁP…

Trả lời