PHƯƠNG PHÁP THỰC HÀNH PHÁP TU ĐỨC BẢN TÔN PHẬT A ĐI ĐÀ TRONG MỌI HOÀN CẢNH…

??PHƯƠNG PHÁP THỰC HÀNH PHÁP TU ĐỨC BẢN TÔN PHẬT A ĐI ĐÀ TRONG MỌI HOÀN CẢNH??

?Những ai có tâm nguyện vãng sinh vào cõi Cực Lạc của Đức A Di Đà cần đáp ứng những yêu cầu nhất định. Trước tiên cần giữ chính niệm, luôn quán tưởng tự thân là Đức Quan Âm ở cõi Cực Lạc, Đức A Di Đà ở ngay trước mặt, mọi âm thanh đều là âm thanh chân ngôn, tất cả đều là tính không, vạn pháp đều là như huyễn, tất cả đều là sự hiện bày của trí tuệ. Mọi suy nghĩ và ký ức đều vốn là tự tính không.

?Khi đang ngồi, chúng ta cần quán tưởng toàn bộ cõi Tịnh độ của Đức A Di Đà ngay ở trước mặt. Khi ngủ, chúng ta quán tưởng tự thân là Đức Quan Âm và trên đỉnh đầu là cõi Cực Lạc của Đức A Di Đà. Khi thức dậy, chúng ta tức thời quán tưởng cõi Cực Lạc thanh tịnh trên đỉnh đầu. Mỗi khi đi lại, chúng ta quán tưởng nơi đến là cõi Cực Lạc. Khi đang ăn uống, trước tiên chúng ta cần cúng dường đồ ăn, thức uống lên Đức A Di Đà và tất cả chư Phật, Bồ tát tại cõi Cực Lạc, ngoài ra cũng quán tưởng đồ ăn, thức uống là cam lộ đến từ cõi Cực Lạc. Khi đang trò chuyện, chúng ta quán tưởng âm thanh là chân ngôn của Đức Phật A Di Đà. Thêm nữa, chúng ta cũng cần hồi hướng công đức thực hành các quán tưởng trên cho tâm nguyện được vãng sinh vào cõi Cực Lạc vì lợi ích của tất cả chúng sinh hữu tình.

?Chúng ta cũng nên đọc kinh A Di Đà cũng như lời cầu nguyện vãng sinh Tịnh độ A Di Đà, trong kinh và lời cầu nguyện này mô tả các phẩm chất thanh tịnh của cõi Cực Lạc và cách vãng sinh vào đó, giúp chúng ta có tín tâm và tâm chí thành nơi cõi Cực Lạc.

?Nghi quỹ thực hành giản lược về Đức A Di Đà cũng hữu ích cho thực hành thường nhật. Vì đây là nghi quỹ giản lược, chúng ta có thể luôn nhớ được nội dung của nghi quỹ, giúp chúng ta có thể thực hành ít nhất một lần vào buổi sáng và một lần vào buổi tối. Nếu không thì ít nhất cũng thực hành một lần trong ngày. Ngoài ra, chúng ta nên giữ chính niệm và nhớ đến nội dung thực hành trong lúc làm các công việc đời sống hàng ngày.

?Chủng tử tự: SHRI
?Tâm chân ngôn: OM AH MI DEWA SHRI

https://shophoavouu.com/phuong-phap-thuc-hanh-duc-phat-di-da-trong-moi-hoan-canh

Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: https://thienphatgiao.com/kien-thuc-phat-phap/

25 thoughts on “PHƯƠNG PHÁP THỰC HÀNH PHÁP TU ĐỨC BẢN TÔN PHẬT A ĐI ĐÀ TRONG MỌI HOÀN CẢNH…

Trả lời