Bộ Tượng Dược Sư 30 cm Có Hào Quang Đèn Led

7.300.000 VND

Ấn thí nguyện cũng được gọi là Dữ nguyện ấn hay Thí dữ ấn. Thí nguyện là cho phép được toại nguyện, lòng tay mặt hướng về phía trước, bàn tay chỉ xuống. Nếu ở tượng Phật Thích Ca là đó biểu hiện gọi trời (xem ấn xúc địa) chứng minh Phật quả thì ở hình tượng Phật Dược Sư một cử chỉ thể hiện sự rộng lượng.

Giá thỉnh: 7 triệu 300k

Chất liệu: Composite

Chiều cao: 30cm

Tượng Dược Sư 30 cm Có Hào Quang Đèn Led
Bộ Tượng Dược Sư 30 cm Có Hào Quang Đèn Led