Bộ Tượng Dược Sư 30 cm Có Hào Quang Đèn Led

6.300.000 VND

Giá thỉnh 900k/ bức. Bộ 7 bức.

 Ấn thí nguyện cũng được gọi là Dữ nguyện ấn hay Thí dữ ấn. Thí nguyện là cho phép được toại nguyện, lòng tay mặt hướng về phía trước, bàn tay chỉ xuống. Nếu ở tượng Phật Thích Ca là đó biểu hiện gọi trời (xem ấn xúc địa) chứng minh Phật quả thì ở hình tượng Phật Dược Sư một cử chỉ thể hiện sự rộng lượng.

Tượng Dược Sư 30 cm Có Hào Quang Đèn Led
Bộ Tượng Dược Sư 30 cm Có Hào Quang Đèn Led

6.300.000 VND