Thạch Anh Tóc Vàng 108 Hạt 8 Li

4.200.000 VND

Đá thạch anh có chứa nhiều loại bao thể khoáng vật hình kim, hình que. Nhìn bề ngoài thấy như chúng có những sợi bên trong, thì các thạch anh này được gọi là Thạch anh tóc.

Thạch anh tóc vàng hợp với mệnh Kim, mệnh Thổ. Đặc biệt chiếu theo luật ngũ hành, thạch anh tóc vàng là viên đá của những người mệnh Thổ. Theo đó, chúng sẽ bảo vệ chủ nhân mệnh Thổ khỏi những tai họa, mang lại may mắn và giúp họ khỏe mạnh, chuyển biến bệnh tật, đau khổ tốt đẹp hơn.

Thạch Anh Tóc Vàng 108 Hạt 8 Li đẹp
Thạch Anh Tóc Vàng 108 Hạt 8 Li