Bộ Tượng Văn Thù Bồ Tát Và Phổ Hiền Bồ Tát Cao 40 cm

3.600.000 VND

Phổ Hiền Bồ Tát và Văn Thù Sư Lợi Bồ tát là hai vị thường được nhắc đến nhiều trong kinh Hoa Nghiêm. Nếu như Quán Thế Âm và Đại Thế Chí là hai bậc Đại Bi, Đại Dũng thì Phổ Hiền là Đại Hạnh và Văn Thù là Đại Trí. Hai Ngài thường có mặt bên phải và bên trái Đức Phật Thích Ca làm thị giả. Người đời thường xưng là Hoa Nghiêm Tam Thánh.

Giá thỉnh: 1 triệu 800k/ tượng. Một bộ: 3 triệu 600k

 

Bộ Tượng Văn Thù Bồ Tát Và Phổ Hiền Bồ Tát
Bộ Tượng Văn Thù Bồ Tát Và Phổ Hiền Bồ Tát Cao 40 cm