Khánh liền Đài Loan

370.000 VND

Khánh có cán gỗ giúp thuận tiện cho việc sử dụng, bạn chỉ cần 1 tay để đánh khánh, khác với khánh thông thường cần đến cả 2 tay

Khánh liền Đài Loan