Chuông Đài Loan 3,5 inch

580.000 VND

Chuông Đài Loan 3,5 inch ( Đường kính 9 cm)

Khác với các loại chuông thông thường, chuông Đài Loan có tiếng ngân vang, âm thanh hay, là một pháp khí quan trọng không thể thiếu khi tụng kinh, niệm Phật, tham thiền.

Tiếng chuông ngân vang như phá tan màn vô minh, u tối, đưa hành giả trở về với chân tâm an lặng, tự tánh vốn thanh tịnh của mình.

chuông đài loan 3,5
Chuông Đài Loan 3,5 inch