Chuông Bát Cát Tường Đài Loan 6 inch

2.200.000 VND

Chuông Bát Cát Tường Đài Loan 6 inch ( Đường kính 15 cm)

Khác với các loại chuông thông thường, chuông Bát Cát Tường Đài Loan có tiếng ngân vang hơn, âm thanh hay, là một pháp khí quan trọng không thể thiếu khi tụng kinh, niệm Phật, tham thiền.

Tiếng chuông ngân vang như phá tan màn vô minh, u tối, đưa hành giả trở về với chân tâm an lặng, tự tánh vốn thanh tịnh của mình.

Đặc biệt viền chuông được khắc hình Bát Đại Bảo Cái, mỗi khi tiếng chuông ngân lên mang ý nghĩa cúng dường Thập phương chư Phật.

chuông bát cát tường đài loan
Chuông Bát Cát Tường Đài Loan 6 inch