Chuỗi mã não đỏ khắc thần chú Om Mani Padme Hum 12 li

300.000 VND

Được làm từ những hạt mã não đỏ 12li khắc chìm thần chú Lục Tự Đại Minh (Om Mani Pad Me Hum) linh thiêng và huyền bí cùa Bồ tát Quán Thế Âm, Vòng tay đá mã não đỏ khắc thần chú luôn đem lại may mắn và bình an cho những ai sở hữu chúng. Đặc biệt chuỗi được thiết kế dưới dạng tràng (có đầu tràng) và 16 hạt thích hợp làm vật trang sức và cực kỳ linh diệu với Phật tử, người tu Mật tông hoặc Trì danh niệm Phật.

mã não khắc chú 12 li đỏ
Chuỗi mã não đỏ khắc thần chú Om Mani Padme Hum 12 li