Bộ Tượng Phật Dược Sư 30 cm Sen Vàng

4.200.000 VND

Tượng Đức Phật Dược Sư nét mặt Từ Bi đang ngồi trên tòa sen vàng

Chiều cao: 30 cm

Chất liệu: Composite

Giá thỉnh: 600k/bức

Bộ Tượng Phật Dược Sư 30 cm Sen Vàng
Bộ Tượng Phật Dược Sư 30 cm Sen Vàng