Đông Trùng Hạ Thảo Bhutan Loại Đặc Biệt Cao Cấp, Hộp 10g

VND

Đông Trùng Hạ Thảo Bhutan Loại Đặc Biệt Cao Cấp

Đông Trùng Hạ Thảo Bhutan Loại Đặc Biệt Cao Cấp  có kích thước 4 cm cho mỗi con Đông Trùng.
Sản phẩm được đóng gói theo Hộp 10g, mỗi hộp có số lượng từ 35 đến 40 Đông Trùng, các con Đông Trùng khá đều nhau, đẹp mắt, hàm lượng dinh dưỡng rất cao, phù hợp để tăng cường sức khỏe, hỗ trợ chữa các căn bệnh của thời đại như tiểu đường, huyết áp, ung thư …

Giá bán Đông Trùng Hạ Thảo Loại Đặc Biệt Cao Cấp: 14 triệu 8/ 10g

Đông Trùng Hạ Thảo Bhutan Loại Đặc Biệt Cao Cấp, Hộp 10g