Vòng tay hổ phách đỏ 8 li

150.000 VND

Chuỗi hổ phách có màu tự nhiên rất đẹp và hữu dụng cho quí phật tử niệm Phật, trì chú

Vòng tay hổ phách đỏ 8 li