Đông Trùng Hạ Thảo Tây Tạng Nguyên Con loại 5g

10.000.000 VND

Đông Trùng Hạ Thảo Tây Tạng nấu cháo rất thích hợp cho người ốm, người già răng yếu hay người bệnh chán ăn. Lấy Đông Trùng Hạ Thảo Tây Tạng nguyên con tán thành bột, sau khi cháo nhừ thì trộn vào cháo rồi ăn lúc nóng là tốt nhất.

Đông Trùng Hạ Thảo Tây Tạng Nguyên Con loại 5g
Đông Trùng Hạ Thảo Tây Tạng Nguyên Con loại 5g