Vòng tay mã não đỏ 10 li

90.000 VND

Công dụng của Đá Mã Não
Tên gọi: Tên gọi bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp cổ Ahates – có nghĩa là “hạnh phúc”.

Vòng tay mã não đỏ 10 li