Vòng tay thạch anh tóc vàng 12 li

450.000 VND

Thạch anh tóc vàng.

Đá thạch anh có chứa nhiều loại bao thể khoáng vật hình kim hình que, nhìn bề ngoài thấy như chúng có những sợi bên trong, thì các thạch anh này được gọi là Thạch anh tóc.

Vòng tay thạch anh tóc vàng 12 li