️NGUYÊN NHÂN ẢNH HƯỞNG ĐẾN TUỔI THỌ CHÚNG TA VÀ SỰ GIA TRÌ TỪ TAM BỘ TRƯỜNG THỌ️…

☀️NGUYÊN NHÂN ẢNH HƯỞNG ĐẾN TUỔI THỌ CHÚNG TA VÀ SỰ GIA TRÌ TỪ TAM BỘ TRƯỜNG THỌ☀️

?Đức Phật Trường Thọ là vị Phật thứ ba trong Tam Bộ Trường Thọ. Thứ nhất là Bạch Độ Mẫu, thứ hai là Tôn Thắng Độ Mẫu và thứ ba là Đức Phật Trường Thọ. Đức Phật Trường Thọ là Báo Thân của đức Phật A Di Đà, nhưng trong Tam Bộ Trường Thọ thì đức Phật Trường Thọ thuộc về Pháp thân, đức Phật Tôn Thắng Độ Mẫu thuộc về Báo Thân, và đức Bạch Độ Mẫu thuộc về Hóa thân. Đức Phật Trường Thọ ban năng lượng gia trì giúp cho chúng ta sống thọ, sống lâu nhưng luôn minh mẫn sáng suốt, có trí tuệ hướng mọi việc làm mang lợi ích đúng đắn cho bản thân, cộng đồng và xã hội. Ngài ban gia trì về “trí tuệ trường thọ”.

?Những hành động bất thiện làm cho cuộc đời bị ngắn lại?

?Trong cuộc sống của chúng ta, trí tuệ có vai trò vô cùng quan trọng bởi nếu không có trí tuệ, chúng ta sống vô minh, sẽ định hướng cuộc đời mình lệch lạc, chìm trong sự sát sinh, gây ra những hành động bất thiện như sát sinh trộm cắp, vọng ngữ,… Và chính những hành động bất thiện ấy sẽ làm cho cuộc đời bị ngắn lại, làm cho chúng ta mắc những quả báo bất thiện. Bởi vậy trí tuệ, sự gia trì của đức Phật Trường Thọ cần thiết cho cả các hành động.

?Trí tuệ luôn dẫn đầu các hành động. Nếu hành động không có trí tuệ, thiện hạnh không có trí tuệ thì những hành động ấy là những hành động do vô minh dẫn đường, và đem lại kết quả khổ đau. Còn nếu có trí tuệ dẫn đường, hành động ấy trở thành thiện hạnh, đem đến sự an vui hạnh phúc và giải thoát. Chính vì thế, trí tuệ là sự gia trì của Đức Phật Trường Thọ, nâng đỡ sự gia trì của Đức Phật Tôn Thắng Độ Mẫu và Bạch Độ Mẫu. Ngay cả khi trong cuộc sống nếu gặp chướng ngại về sức khỏe, tuổi thọ, chúng ta cũng cần có trí tuệ mới có những định hướng đúng đắn từ đó khiển trừ được tất cả những chướng ngại này. Bởi vậy trí tuệ là nền tảng cần thiết, mỗi chúng ta cần tu tập để đón nhận năng lượng trí tuệ, dẫn dắt cuộc đời của chúng ta có ý nghĩa hơn và có giá trị hơn. Trong Tam Bộ Trường Thọ chúng ta cần sự gia trì của đức Phật Trường Thọ để ngài ban cho chúng ta năng lượng của trí tuệ, đức Tôn Thắng Độ Mẫu ban năng lượng để khiển trừ chướng ngại, đức Bạch Độ Mẫu ban năng lượng để có thể có những thiện hạnh, cả ba hòa quyện làm một sẽ giúp chúng ta có sức mạnh làm cuộc đời có ý nghĩa hơn, sâu sắc hơn và thiện hạnh hơn.

http://daibaothapmandalataythien.org/nghi-quy-tu-tri-gian-luoc-duc-ban-ton-phat-vo-luong-tho-0
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: thienphatgiao.com

25 thoughts on “️NGUYÊN NHÂN ẢNH HƯỞNG ĐẾN TUỔI THỌ CHÚNG TA VÀ SỰ GIA TRÌ TỪ TAM BỘ TRƯỜNG THỌ️…

Trả lời