Showing 37–48 of 57 results

Hết hàng
13.500.000 VNĐ
7.800.000 VNĐ
17.500.000 VNĐ
5.000.000 VNĐ
6.800.000 VNĐ

Tôn tượng Phật, Bồ Tát

Tượng Mục Kiền Liên Bồ Tát 70 cm

2.000.000 VNĐ

Tôn tượng Phật, Bồ Tát

Tượng Phật A Di Đà 30 cm

2.000.000 VNĐ

Tôn tượng Phật, Bồ Tát

Tượng Phật A Di Đà cao 70 cm

1.200.000 VNĐ

Tôn tượng Phật, Bồ Tát

Tượng Phật Di Lặc 70 cm

2.500.000 VNĐ

Tôn tượng Phật, Bồ Tát

Tượng Phật Di Lặc cao 50 cm

1.400.000 VNĐ

Tôn tượng Phật, Bồ Tát

Tượng Phật Đản Sanh 60 cm

1.000.000 VNĐ

Tôn tượng Phật, Bồ Tát

Tượng Phật Đản Sanh 60, 90, 120 cm

1.000.000 VNĐ

Gọi ngay 0987203556