Tượng Đức Liên Hoa Sanh Xuất Xứ Nepal Cao 35 cm

13.500.000 VND

Tượng Đức Liên Hoa Sanh cao 35 cm

Chất liệu Đồng, xuất xứ tại Nepal

Trước khi Đức Phật Thích Ca nhập niết bàn tại Thánh địa Kushinagar, ngài đã nói với các đệ tử của mình rằng:

“Trong thế gian vô thường này chúng sinh không thể tránh được cái chết, giờ đã tới lúc ta phải ra đi. Nhưng đừng than khóc nữa, vì 12 năm sau khi ta lìa thế gian, tại hồ Dhanakosha ở góc tây bắc của xứ Urgyan, sẽ có một đấng thông thái và đầy quyền năng sinh ra trong một đóa hoa sen. Người đó sẽ được gọi là Liên Hoa Sinh và truyền bá Mật giáo”. 

Đấng thông thái mà Phật Thích Ca Mâu Ni nhắc đến chính là Đại sư Liên Hoa Sinh, người truyền bá Phật giáo sang Tây Tạng và được các đệ tử tôn kính gọi là “Đức Phật thứ hai”.

Hết hàng

Tượng Đức Liên Hoa Sanh
Tượng Đức Liên Hoa Sanh Xuất Xứ Nepal Cao 35 cm

Hết hàng