Showing 13–24 of 57 results

Tôn tượng Phật, Bồ Tát

Tây Phương Tam Thánh (ngồi) 50 cm

3.500.000 VNĐ

Tôn tượng Phật, Bồ Tát

Tây Phương Tam Thánh (ngồi) 70 cm

5.800.000 VNĐ

Tôn tượng Phật, Bồ Tát

Tây Phương Tam Thánh cao 1m sen vàng

7.900.000 VNĐ

Tôn tượng Phật, Bồ Tát

Tây Phương Tam Thánh Đài Loan cao 1m 1

10.950.000 VNĐ

Tôn tượng Phật, Bồ Tát

Tây Phương Tam Thánh sơn vẽ 80 cm

6.900.000 VNĐ
2.900.000 VNĐ

Tôn tượng Phật, Bồ Tát

Tây Phương Tam Thánh vàng đồng 70 cm

4.200.000 VNĐ

Tôn tượng Phật, Bồ Tát

Tôn Tượng Phật Di Lặc cao 50 cm

1.400.000 VNĐ

Tôn tượng Phật, Bồ Tát

Tôn Tượng Quan Thế Âm Bồ Tát 22 cm

1.000.000 VNĐ

Tôn tượng Phật, Bồ Tát

Tôn tượng Tây Phương Tam Thánh vàng sen

3.900.000 VNĐ

Tôn tượng Phật, Bồ Tát

Tượng Bồ Tát Quan Âm cao 45 cm

2.000.000 VNĐ

Tôn tượng Phật, Bồ Tát

Tượng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 1m2

7.000.000 VNĐ

Gọi ngay 0987203556