Tượng Hộ Pháp Vi Đà và Tiêu Diện Đại Sĩ cao 70cm

9.000.000 VND

Hầu hết khi đến với bất cứ ngôi chùa nào ở Việt Nam, nếu để ý, chúng ta sẽ thấy bên phải luôn có tượng một vị rất hiền hòa, đó là hình tượng của Ngài Vi Đà. Ngược lại, bên trái là tượng một vị rất dữ dằn – Ngài Tiêu Diện Đại Sĩ (hoá thân của Bồ Tát Quan Thế Âm).

Tượng Hộ Pháp Vi Đà và Tiêu Diện Đại Sĩ cao 70cm
Tượng Hộ Pháp Vi Đà và Tiêu Diện Đại Sĩ cao 70cm