5 nhân duyên hội đủ để Đức Phật giáng sinh vào thế giới này

🌈5 NHÂN DUYÊN HỘI ĐỦ ĐỂ ĐỨC PHẬT GIÁNG SINH🌈
———-
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

Khi còn là một Bồ Tát ở cung trời Đâu Suất, Đức Phật đã quán sát và thấy được sự hội tụ đầy đủ năm nhân duyên cần thiết để Ngài giáng sinh vào cõi Ta bà: thời điểm thích hợp để Ngài hạ sinh cõi này, vùng đất nơi Ngài sẽ ban truyền giáo pháp, đẳng cấp của dòng họ Ngài sẽ hạ sinh, gia đình hoàng tộc và người mẹ mà Ngài sẽ gửi thân tái sinh.

✅1. Thời điểm giáng sinh
Đầu tiên, Đức Phật quán sát thấy rằng thời gian Ngài giáng sinh sẽ vào thời Mạt pháp khi tuổi thọ của con người chỉ kéo dài khoảng 100 năm. Trong thời kỳ này, con người đang bị thiêu đốt bởi những xúc tình tiêu cực của chính bản thân mình hơn bất kỳ giai đoạn nào trong thời Hiền kiếp. Vì vậy, lòng bi mẫn vô lượng thúc giục Ngài giáng sinh trong giai đoạn đặc biệt này để truyền dạy về đạo giải thoát cho tất cả chúng sinh ô trược, đau khổ đang trầm chìm trong biển sinh tử luân hồi. Mặt khác, giai đoạn này vẫn đang trong thời Hiền kiếp vì thời này có một nghìn vị Phật lần lượt xuất hiện và truyền dạy giáo pháp, bởi vậy trên thực tế, đây cũng là một giai đoạn may mắn.

✅2. Địa điểm giáng sinh:…

http://daibaothapmandalataythien.org/vi-sao-duc-phat-lua-chon-giang-sinh-vao-gioi-nay

5 nhân duyên hội đủ để Đức Phật giáng sinh vào thế giới này

5 nhân duyên hội đủ để Đức Phật giáng sinh vào thế giới này
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời